جنوب شرق
ریسک خطر امور روزانه نسبت به کرونا ویروس

با آرزوی سلامتی برای همه مردم جهان 
لطفا نکات بهداشتی را جدی بگیرید و مراقب سلامت خود و اطرافیانتان باشید.